„Tak kdo je další na řadě?“ zeptal se zubař a podíval se na svoji asistentku. Asistentka zmáčkla tlačítko na klávesnici a monitor ji ukázal obraz z kamery, která byla v čekárně. Ztuhla, když to spatřila.
„Děje se něco?“ zeptal se.
„Je tam… něco. V černém plášti s kápí.“
„Dneska se oblíkají lidi všelijak,“ zamumlal. „Tak toho někoho pošlete dál.“
„Nemyslím si, že to je dobrý nápad,“ zavrtěla hlavou.
„Proč ne?“
„Protože vypadá jako Zubatá.“
„Prosím vás, všichni naši pacienti jsou zubatí. Jinak by sem nechodili.“
Zubař vstal a otevřel dveře. Vzápětí padnul mrtvý k zemi. Přišla si pro něj Zubatá.