Proč musím být na všechny tak zlý a protivný? Odpověď je jednoduchá. Jsem strašidlo, které nikdo nemá rád a všichni ho odhánějí. Nikdo si mě nevšímá a všichni mě ignorují. Ostatní duchové mě neuznávají a studenti se mi smějí. Jak mi potom můžou vyčítat, že jim dělám naschvály? Je to jediná možnost, jak zařídit, aby si mě někdo všimnul. Copak nevidí, že chci jenom trochu pozornosti? Tak proč jsou na mě ostatní tak zlí? Proč ta pitomá Grangerová nevymyslí něco podobného jako ten její SPOŽÚS, ale tentokrát by byl na ochranu strašidel. Jsem jenom hradní strašidlo, kterému všichni říkají Protiva.