Myslel jsem si, že jsme v bezpečí. Už celý rok se schováváme.
Začínám se těšit, až tohle jednou skončí. Konečně pak budeme moct volně chodit po světě. Svému synovi ukážu, jak to venku vypadá. Ukáži mu Příčnou ulici. Konečně uvidíme znovu svět.
Ale teď našeho syna musíme hlavně udržet v bezpečí kvůli jednomu podivnému proroctví. Snad to zvládneme.
Náhle se ozve rána z předsíně.
„Lily, to je on! Vezmi Harryho a běžte. Já ho zdržím!“ křičím. Vybíhám dveřmi do předsíně.
Stojí tam muž v tmavé kápi. Spatřím jeho znetvořený hadí obličej.
Svět už jsem pak nikdy nespatřil. Jen zelený záblesk.