„Proč jsi to udělala?“ vyslýchal mě královský arcimág, který teď zastupoval krále. „Proč jsi ji pustila?“
„Chtěla ji mučit.“
Saura mě probodla pohledem. „Lže. Snaží se zakrýt vlastní zradu a pomáhání bohům a není to poprvé. Už na pláních u Estefieru měla možnost ji zabít, ale neudělala to.“
Pamatovala jsem si to. Artemis mi hleděla do očí, slabá a bezbranná, a já ji nedokázala ublížit.
„Chceš k tomu něco říct?“
Zavrtěla jsem hlavou. Nebylo co.
„Jsi tedy zrádkyně. Tímto ti odebírám tvou hodnost a majetek a až do popravy budeš uvězněna.“
„Ale tati…“
„Neříkej mi tak! Už nejsi moje dcera!“